Застраховка Имущество

Застраховка “Имущество” е продукт обезпечаващ загубите Ви от евентуални неблагоприятни събития върху Вашия имот.

Видя ли новата пакетна застраховка “Дом“, съвместно със ЗАД Дженерали?
Можеш да избереш и поръчаш своя пакет онлайн!

pdfИзтегли Договор за възлагане

В основния покритие се покриват рискове: пожар, природни бедствия, аварии и вандализъм. В разширеното покритие се покриват: всички неблагоприятни събития от основното покритие, както и земетресение, кражба, грабеж, ВиК аварии и други.

Често задавани въпроси

Освен всички останали параметри е важно да уточниш и дали имотът е ипотекиран. В този случай, застраховката ще бъде на твое име, но в полза на банката.

Основните фактори, които влияят на цената са:- Местонахождение на имота;- Избрани рискове и покрития;- Лимити на отговорност на застрахователя;- В чия полза е застраховката – банка, физическо или юридическо лице;

Срокът на застраховката е 1 (една) календарна година, освен ако не е уговорено друго.