Застраховка на Земеделски Култури

Застраховка “Земеделски култури” е предназначена за реколтата, добива или продукцията от житни, варивни, окопни култури, трайни насаждения, едногодишни и многогодишни треви, зеленчуци, цветя и други.

Тя покрива риска от увреждане или загуба на продукцията вследствие на покрити рискове като: градушка, буря, осланяване, наводнение, измръзване и други. Застраховка “Земеделски култури” важи само на територията на Република България.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Често задавани въпроси

Застрахователната сума се определя по договаряне, в зависимост от очакваните добиви и цената на продукцията. Възможно е застрахователната сума да бъде увеличавана, през времето на действие на застраховката.

Цената на застраховката се определя от вида спорт, който ще се практикува и броя дни на практикуването му.

Застраховката покрива риска от пълна загуба или частично увреждане на селскостопански култури и насаждения, в резултат на покрити рискове в застрахователната полица.